telefoonnummer 011/809070
adres Koning Albertlaan 12 te 3920 Lommel
FSMA: 64738 A-B / RPR:0874.343.845

Bestuurder / Verkeer

De Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid (BA) Motorrijtuigen vergoedt alle slachtoffers van het verzekerde voertuig, behalve de bestuurder! Oplossing? De bestuurdersverzekering.

U ontvangt een vergoeding voor de kosten die voortvloeien uit medische verzorging en/of arbeidsongeschiktheid door een verkeersongeval.

Volgende waarborgen kunt u onderschrijven:*

  • Overlijden
  • Blijvende Invaliditeit
  • Dagvergoeding
  • Medische Kosten

* Bepaalde waarborgen voorzien ruimere waarborgen, afhankelijk van de bijzondere voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij waarbij uw polis onderschreven wordt. Wij zoeken voor u steeds de beste voorwaarden aan de beste prijzen.

Volgende formules kunt u onderschrijven:

  • Persoonsgebonden formule (bestuurder van ieder motorrijtuig, motoren uitgezonderd!)
  • Voertuiggebonden formule (iedere bestuurder van het aangeduide voertuig)

Als bestuurder van een motorrijtuig wordt u dankzij deze polis vergoed voor de lichamelijke letsels die u bij een verkeersongeval oploopt.

Deze verzekering kan met of zonder verplichte verzekering BA motorrijtuigen onderschreven worden.