telefoonnummer 011/809070
adres Koning Albertlaan 12 te 3920 Lommel
FSMA: 64738 A-B / RPR:0874.343.845

Persoonlijke Ongevallen privé leven

Bescherm u en uw gezin met de maximale middelen! Met een individuele ongevallenverzekering bent u verzekerd tegen ongevallen tijdens uw privéactiviteiten.

Waarvoor kunt u zich laten verzekeren:

 • ongevallen thuis, maar ook op vakantie in het buitenland
 • een ongeval tijdens het sporten
 • ongevallen in het verkeer als passagier, voetganger, fietser en bromfietser of als bestuurder van een wagen

Welke vergoedingen zijn er te verzekeren:

 • kapitaal bij overlijden
 • kapitaal bij blijvende invaliditeit
 • dagvergoeding in geval van tijdelijke werkongeschiktheid (afhankelijk van verzekeraar)
 • Begrafeniskosten
 • Medische kosten
 • dagvergoeding in geval van hospitalisatie (afhankelijk van verzekeraar)

Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. Deze voorwaarden verschillen naargelang de verzekeraar of het product. De meest elementaire voorwaarden zijn:

 • Het moet gaan om een ongeval, dus een plotse gebeurtenis waarvan minstens één van de oorzaken buiten het eigen lichaam ligt. Het mag met andere woorden niet gaan om een ziekte, aangeboren afwijking, enzovoort.
 • Er moet sprake zijn van een letsel dat rechtstreeks verband houdt met het ongeval. Hoe ernstig het letsel moet zijn, hangt af van de contractvoorwaarden en is dus verschillend naargelang de verzekeraar of het product. Doorgaans wordt er een percentage blijvende invaliditeit of ongeschiktheid (bijvoorbeeld 10%) als grens aangeduid.