telefoonnummer 011/809070
adres Koning Albertlaan 12 te 3920 Lommel
FSMA: 64738 A-B / RPR:0874.343.845

Rechtsbijstand

Een rechtsbijstandsverzekering is er in de eerste plaats om uw rechten te kennen en – als dat nodig is – die rechten zoals in de polis bepaald ook te verdedigen, of u nu zelf een claim wil formuleren dan wel wanneer u zich moet verweren. En dat zonder dat de zaak moet geëscaleerd zijn tot een gerechtelijke, administratieve of andere procedure. In veel gevallen kan een minnelijke schikking het onheil reeds oplossen. Indien dat toch niet het geval is, zal de rechtsbijstandsverzekering de proceskosten en de erelonen aan advocaten en experten dekken.

De rechtsbijstandsverzekering is geen verplichte verzekering. U vindt ze echter vaak als bijkomende verzekering bij een andere verzekering. Zo zit in de familiale verzekering vaak een luik “rechtsbijstand” en kan u bij uw autoverzekering (BA of omnium) ook kiezen of u er een rechtsbijstandsverzekering bijneemt of niet. Zulke rechtsbijstandverzekeringen kaderen dan in de verzekering die u afsloot (familiale verzekering en autoverzekering).

Een volledig aparte – en doorgaans ook ruimere - rechtsbijstandsverzekering kan ook. Wij raden u aan om een aparte rechtsbijstandsverzekering te nemen. Waarom?

  • Onafhankelijkheid : geen belangenconflicten dankzij een volledig autonoom beheer
  • Absolute topkwaliteit : perfectie tot in de details
  • Specialist in rechtsbijstand : gespecialiseerde en ervaren juristen
  • Internationaal vertegenwoordigd in het buitenland : een sterke een sterke structuur met een grenzeloze service
  • Uitstekende belangenverdediging bij schadegeval : rechtsbijstand aan de kant van de klant

Een concreet voorbeeld: U raakt  betrokken in een verkeersongeval waarbij de aansprakelijkheid wordt betwist. In dat geval kan de rechtsbijstandsverzekering die u heeft genomen in het kader van uw autoverzekering u bijstaan in het verdedigen van uw rechten en, indien noodzakelijk, de erelonen van de advocaat alsook de proceskosten dekken.

Voor welk type rechtsbijstandsverzekering u ook gaat, u bent steeds vrij in de keuze van advocaat of elke andere persoon die de vereiste kwaliteiten bezit om uw belangen te verdedigen. Let wel: indien uw keuze voor een advocaat ingaat tegen het advies van uw verzekeraar, dan kan het zijn dat u slechts de helft van de kosten en erelonen terugbetaald krijgt. Dat is namelijk het geval indien de geraadpleegde advocaat de visie van de verzekeraar bevestigt. Komt u door het kiezen van uw advocaat toch tot een beter resultaat dan wanneer u de stelling van de verzekeraar was bijgetreden, dan moet de verzekeraar alsnog alle kosten dekken.