telefoonnummer 011/809070
adres Koning Albertlaan 12 te 3920 Lommel
FSMA: 64738 A-B / RPR:0874.343.845

Verzekeringen Leven

Waarom een levensverzekering afsluiten?

Met de term 'levensverzekering' worden zowel levensverzekeringen, overlijdensverzekeringen als gemengde verzekeringen bedoeld. Levens- en overlijdensverzekeringsproducten zijn verschillende zijden van dezelfde medaille. In veel gevallen worden beide producten gecombineerd in één contract. Dat is een 'gemengde verzekering'.

Levensverzekeringen

Er zijn verschillende typen levensverzekering. Ze verschillen van elkaar in wat de begunstigden (uw partner, kinderen of nog iemand anders) zullen krijgen als u zou sterven vóór het einde van uw contract. Er zijn drie mogelijkheden:

  • de begunstigden krijgen niets. De verzekeraar betaalt alleen uit als u nog leeft op de eindvervaldag van het contract. Dit is een U.K.Z.T. of uitgesteld kapitaal zonder tegenverzekering;
  • de begunstigden krijgen alle premies terugbetaald die u in de loop van het contract al aan de verzekeraar had betaald. Dat is een U.K.M.T. of uitgesteld kapitaal met terugbetaling (van de premies);
  • de begunstigden krijgen niet alleen de al betaalde premies uitbetaald, maar ook de intresten daarop en de eventuele winstdeelnames. Dit is een U.K.V.R. of uitgesteld kapitaal met terugbetaling van de verworven reserve.

Overlijdensverzekeringen

De verzekeraar zal, als u sterft, een op voorhand afgesproken kapitaal uitbetalen aan de begunstigden (uw partner, kinderen of iemand anders). Soms gebeurt de uitbetaling niet via één grote som, maar via een rente: een bedrag dat de verzekeraar op regelmatige tijdstippen betaalt (bv. elke maand) gedurende een in het contract overeengekomen periode. De uitbetaling gebeurt dan aan de 'begunstigden' die aangeduid zijn in het contract. Dat zijn meestal de partner en de kinderen. Er bestaan levenslange en tijdelijke overlijdensverzekeringen:

  • bij een levenslange overlijdensverzekering wordt het kapitaal of de rente altijd uitgekeerd zodra de verzekerde sterft;
  • bij een tijdelijke overlijdensverzekering wordt het kapitaal of de rente enkel uitgekeerd als de verzekerde sterft vóór het contract is afgelopen. Een schuldsaldoverzekering is bv. een soort tijdelijke overlijdensverzekering.

Gemengde verzekeringen

De gemengde verzekering combineert de voordelen van een overlijdensverzekering met die van een levensverzekering. U beschermt uw familie tegen financiële moeilijkheden die kunnen ontstaan als u zou sterven en tegelijkertijd zorgt u voor een appeltje voor de dorst voor als u met pensioen gaat. De verzekeraar betaalt dus een kapitaal of rente uit op het ogenblik dat u sterft, of wanneer u met pensioen gaat. De gemengde levensverzekering biedt tal van combinaties. U kiest zelf de verhouding tussen de bedragen die worden uitbetaald bij overlijden of bij leven.

Kapitaal of Rente

In de meeste gevallen wordt er in het levensverzekeringscontract afgesproken dat de uitbetaling gebeurt door eenmalig een som geld (een kapitaal) te storten. Maar weet dat er ook contracten bestaan waarbij u het verzekerd kapitaal op het moment van uitbetaling niet in één grote som krijgt uitbetaald maar als een 'rente': een bedrag dat de verzekeraar op regelmatige tijdstippen betaalt (bv. elke maand) gedurende een in het contract overeengekomen periode. Vraag meer informatie bij uw verzekeraar over de mogelijkheden om een uitbetaling van een rente te krijgen.