telefoonnummer 011/809070
adres Koning Albertlaan 12 te 3920 Lommel
FSMA: 64738 A-B / RPR:0874.343.845

Pensioen

Na een loopbaan van jaren te hebben gewerkt verdient u een pensioen. U krijgt dan sowieso het wettelijk pensioen, maar misschien wilt u wel meer. Het is mogelijk dat uw werkgever voor u een aanvullend pensioen opbouwt tijdens uw carrière. Daarnaast hebt u nog andere mogelijkheden om een extra appeltje voor de dorst opzij te leggen voor wanneer u met pensioen gaat.

Drie soorten pensioenen

Eenmaal op pensioenleeftijd, kan u in België een pensioen krijgen dat samengesteld is uit één of meerdere pijlers:

  • de overheid betaalt u het wettelijk pensioen (eerste pijler);
  • daarnaast is er eventueel een aanvullend pensioen (tweede pijler) dat u opbouwt terwijl u werkt;
  • ten slotte is er het pensioengedeelte waarvoor u zelf kunt sparen (derde pijler). Dit wordt pensioensparen genoemd.

U kan pensioensparen met een belastingvoordeel vanaf uw 18de tot en met uw 64ste. U stort dan regelmatig een bedrag  op een pensioenspaarverzekering of in een pensioenspaarfonds.  We helpen u de keuze te maken tussen de twee mogelijke beleggingsformules.

Een pensioenspaarverzekering is een contract met een verzekeraar. U kan kiezen tussen twee soorten verzekeringscontracten:

  • ofwel krijgt u minstens recht op een vaste jaarlijkse intrest op al uw stortingen. Dat noemen verzekeraars een tak 21-contract;
  • ofwel garandeert de verzekeraar u geen vaste jaarlijkse intrest, maar krijgt u wel de opbrengst van de beleggingen die de verzekeraar met uw geld doet. Dat noemen de verzekeraars een tak 23-contract. Het houdt risico's in want het kan op lange termijn heel wat meer maar ook heel wat minder opbrengen dan een tak 21-contract. Omdat de meeste pensioenspaarverzekeringen tak 21-contracten zijn, bespreken we verder enkel die contracten.

De einddatum van het contract ligt vast; meestal is dat uw 65ste verjaardag. Ook de minimumintrest ligt vooraf vast. Als de verzekeringsmaatschappij voldoende winst maakt, kan ze u daar een deel van geven: de zogenaamde winstdeelname. U krijgt dus op de einddatum uw stortingen terug, met daar bovenop de gewaarborgde minimumintrest en een eventuele winstdeelname.

Een pensioenspaarverzekering biedt eveneens meer zekerheid dan een pensioenspaarfonds. Voor een pensioenspaarverzekering in de vorm van een tak-21 contract, geldt een garantie door het Bijzonder Beschermingsfonds voor Deposito’s en Levensverzekeringen. Als een verzekeraar failliet zou gaan, zal het Fonds ervoor zorgen dat de verzekerde zijn geld terug krijgt. Deze garantie geldt voor een maximumbedrag van 100 000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeringsonderneming, voor al uw tak-21 contracten samen.

Voor alle duidelijkheid: voor een pensioenspaarfonds geldt deze garantieregeling niet.