telefoonnummer 011/809070
adres Koning Albertlaan 12 te 3920 Lommel
FSMA: 64738 A-B / RPR:0874.343.845

Familiale verzekering

De BA familiale / gezinspolis dekt de schade waarvoor je burgerlijk aansprakelijk bent, meer bepaald de schade die je in je privé-leven toebrengt aan derden (art. 1382 BW). Om te bewijzen dat je burgerlijk aansprakelijk bent, moet het slachtoffer van de schade jouw fout, de geleden schade en het oorzakelijk verband tussen die twee kunnen aantonen. Maw, de polis vergoedt "elke onopzettelijke schade aan derden waarvoor de verzekerde extra-contractueel aansprakelijk is in zijn privé-leven." Met derden bedoelt men elke persoon waarmee u geen contractuele band heeft dat in verband kan worden gebracht met het schadegeval.

Voorbeeld: U gaat wandelen met uw hond, en als u even niet oplet steekt uw hond de straat over en veroorzaakt een ongeval, dan zal er tussenkomst zijn van je familiale / gezinspolis.

Voorbeeld: U leent de mountainbike van uw buurman, en tijdens de rit komt u ten val waardoor de mountainbike beschadigd raakt. Deze schade wordt dus NIET vergoed door de familiale / gezinspolis.

Deze verzekering is geen verplichte verzekering, doch raden wij u wel aan om er één te onderschrijven, aangezien deze ontzettend nuttig kan zijn. De dekking geldt overigens over de hele wereld, en deze verzekering biedt evenwel ruimere dekkingen dan bovenvermelde omschrijving, zo wordt ook de schade gedekt veroorzaakt door:

  • uzelf en al uw gezinsleden die bij u inwonen
  • uw huispersoneel en babysit (facultatieve waarborg)
  • uw huisdieren (paarden in eigendom afhankelijk van verzekeraar)
  • uw gezinswoning en diens tuin

De meeste verzekeringsmaatschappijen dekken eveneens de opzettelijke / of door grove schuld veroorzaakte schades door kinderen onder de 16 jaar.

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie heeft u de keuze uit verschillende formules:

  • Gezin: voor ouder(s) met kinderen
  • Alleenstaand: enkel verzekeringsnemer zonder inwonende personen
  • Derde leeftijd: wanneer beide inwoners de leeftijd van 55 hebben bereikt (leeftijdsgrens derde leeftijd kan verschillen bij verzekeraars)

De twee laatste formules genieten van een verminderde premie!