telefoonnummer 011/809070
adres Koning Albertlaan 12 te 3920 Lommel
FSMA: 64738 A-B / RPR:0874.343.845

Brandverzekering

De brandverzekering is een verzekering die je bescherming biedt tegen schade aan je woning en inboedel. de standaardformule bevat volgende waarborgen:

 • Brand, explosie of een implosie + rook- en roetschade
 • Storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk
 • Waterschade (de schade ten gevolge van de waterschade wordt vergoed, maar niet de herstellingskost van de oorzaak zelf!)
 • Glasbreuk
 • Natuurrampen
 • Burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw
 • Rechtsbijstand gebouw
 • Bijstand

De standaardformule kan worden aangevuld met een aantal facultatieve waarborgen:

 • Diefstal
 • Waardevolle voorwerpen
 • Bodemsanering
 • Onrechtstreekse verliezen
 • Bedrijfsschade (voor beoefenaars van vrije beroepen)
 • Bouwrisico's
 • Rechtsbijstand huurder (voor huurders)

Wie kan er een brandverzekering afsluiten?

Ben je eigenaar van een woning, dan kies je toch een bescherming tegen alle mogelijke schade. Maar, je kan helaas nooit voorzien dat (in sommige extreme situaties) je woning totaal vernietigd wordt. Wil je op dat ogenblik eenzelfde woning heropbouwen, dan wordt je opeens geconfronteerd met een veel hogere investering dan bij je oorspronkelijke bouw. Daarom moet je er als eigenaar rekening mee houden om bij het afsluiten van de brandverzekering een dekking in nieuwwaarde aan te gaan.

Ben je huurder van een woning, dan draag je in tegenstelling tot de eigenaar de wettelijke verplichting om de woning, appartement of studentenkot in zijn oorspronkelijke staat terug te bezorgen. Bovendien moet je ook nog altijd je aansprakelijkheid tegenover anderen (derden) verzekeren. Daarom dat je als huurder best een eigen brandverzekering afsluit.

Hoe je woning verzekeren?

In eerste risico verzekeren: dwz. Indien je voor een verzekering in eerste risico kiest, gaat de verzekeraar je een dekking geven tot een bepaald bedrag dat door jezelf vooraf is vastgelegd. Is de opgelopen schade hoger dan de schade die bepaald is in een eerste risico-verzekering, dan moet je zelf opdraaien voor het verschil.

Voorbeeld

Je hebt het gebouw verzekerd voor 200.000€ in eerste risico. Er is een totaalbrand en de expert komt ter plaatse om een begroting te maken van de opgelopen schade. Nu berekent de expert de heropbouwwaarde van de woning op 225.000€. De verzekeraar zal je dan 200.000€ terugbetalen min een eventuele vrijstelling. De resterende 25.000€ zal je zelf moeten betalen.

Volgens het rooster verzekeren: Maatschappijen gebruiken meestal het evaluatierooster om de waarde van je gebouw/inhoud te berekenen. Als je je laat verzekeren voor het bedrag volgens het rooster, dan wordt de evenredigheidsregel niet toegepast. Uw voordeel is dubbel: een krijgt een volledige schadevergoeding en u betaalt een correcte premie.

Voorbeeld:

Je hebt het gebouw verzekerd voor 200.000€ volgens het evaluatierooster. Er is een totaalbrand en de expert komt ter plaatse om een begroting te maken van de opgelopen schade. Nu berekent de expert de heropbouwwaarde van de woning op 225.000€. De verzekeraar zal je dan 225.000€ terugbetalen min een eventuele vrijstelling ondanks je maar bent verzekerd (en ook premie betaalt) voor 200.000€. DIt is omdat de maatschappij het verzekerde bedrag heeft bepaald en niet de verzekeringnemer. Daardoor volgt de maatschappij de expert en zullen zij een vergoeding van 225.000€ min een eventuele vrijstelling terugbetalen!