telefoonnummer 011/809070
adres Koning Albertlaan 12 te 3920 Lommel
FSMA: 64738 A-B / RPR:0874.343.845

Arbeidsongevallen

De verzekering arbeidsongevallen zorgt voor uw werknemers.

Deze in ons land wettelijke verplichte verzekering vergoedt de arbeiders en de bedienden van uw onderneming wanneer ze een letsel oplopen bij een arbeidsongeval of tijdens de arbeidsweg.

Wat is een arbeidsongeval en wanneer is er sprake van een beroepsziekte?

U bent het slachtoffer van een arbeidsongeval wanneer u door een ongeval tijdens uw werk letsel heeft opgelopen.

Voorbeeld :
Een arbeider verliest zijn evenwicht terwijl hij aan het werken is op een stelling en maakt een val van verscheidene meters. Hij raakt hierdoor ernstig gewond en kan zijn werk slechts hervatten na een lange herstelperiode.

De werkgever is altijd verplicht de schade te vergoeden die een werknemer lijdt tijdens het werk, maar ook gedurende de hele arbeidsweg. Dat geldt ook als het ongeval veroorzaakt is door zijn eigen schuld of door de schuld van een collega. Alleen als het slachtoffer het ongeval opzettelijk heeft veroorzaakt of als er sprake is van roekeloos gedrag, is de werkgever hiervoor niet aansprakelijk. In alle andere gevallen dient de werkgever de schade van het slachtoffer te vergoeden. Het maakt daarbij niet uit of het slachtoffer bij de werkgever in dienst is, een tijdelijk contract heeft of via een uitzendbureau werkt.

Basisdekking:
   - Overlijden.
   - Blijvende arbeids ongeschiktheid.
   - Tijdelijke arbeids ongeschiktheid.

Vergoeding:
    - Van geneeskundige, heelkundige, farmaceutische en verplegingszorgen : RIZIV-schaal.
    - Kosten van prothese en orthopedie, die ingevolge het ongeval nodig zijn.
    - Verplaatsingskosten voor medische verzorging als gevolg van het ongeval.
    - Begrafeniskosten : 30 x (de bezoldiging) / 365.

Verplichte verzekering voor elke werkgever die onderworpen is aan de wet van 10 april 1971 (privé-sector).