telefoonnummer 011/809070
adres Koning Albertlaan 12 te 3920 Lommel
FSMA: 64738 A-B / RPR:0874.343.845

Brand Handel en Ondernemingen

Door kortsluiting loopt het elektrisch net zware schade op...
Het uithangbord of de lichtreclame van uw zaak wordt beschadigd door een storm...


Het doelmatig beschermen van uw bedrijfsgebouwen is eerder een noodzaak dan een verplichting. De verzekeraars bieden een praktisch volledig gamma van waarborgen aan, gaande van de klassieke brandrisico tot het verzekeren van uw aansprakelijkheden.

Afhankelijk van de grote van uw onderneming, uw activiteiten en de samenstelling der bedrijfsgebouwen is de brandverzekering Handel en Ondernemingen éénvoudiger dan de klassieke brandpolissen.

Voor ondernemingen bestaande uit enkel kantoorgebouwen en voor vrije beroepen verwijzen wij u door naar onze polis Brand particulieren en vrije beroepen!

De basiswaarborgen:
 -   Brand en aanverwante gevaren 
 -   Storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk 
 -   Waterschade en schade door minerale oliën
-    Glasbreuk
-    Elektrisch risico
-    Botsing tegen verzekerde goederen
-    Arbeidsconflicten & aanslagen

Naast deze basiswaarborgen kan u ook kiezen voor waarborguitbreidingen:
-   Reddings- en behoudskosten om de schade te beperken
-   Ontdooiing van koopwaar: dekt de schade aan de inhoud van diepvriezers en koelkasten door een temperatuurwijziging of -storing van het koelsysteem
-   Verhaal van derden en huurders en gebruikers. Deze waarborg is enkel van toepassing bij materiële schade die het gevolg is van een gedekt schadegeval
-   Onrechtstreekse verliezen
-   Diefstal, verlies, beschadiging en vandalisme van de verzekerde inhoud en waarden, als gevolg van een diefstal of poging daartoe

Extra waarborguitbreidingen:

  • Polis bedrijfsschade na Brand dekt uw commercieel verlies na schade
  • Polis machinebreuk dekt de schade aan uw toestellen / bedrijfsmateriaal bij breuk of verlies
  • Polis computer / electronica