telefoonnummer 011/809070
adres Koning Albertlaan 12 te 3920 Lommel
FSMA: 64738 A-B / RPR:0874.343.845

Bedrijfsvoertuigen

De autopolis is een wettelijk verplichte verzekering. Deze vergoedt de lichamelijke en stoffelijke schade aan anderen (tegenpartij): andere bestuurders, inzittenden, voetgangers...zoals bepaald in de wet van 14/12/1992 modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.

Er bestaan 3 soorten autoverzekering, nl:

 1. Burgerlijke Aansprakelijkheid-verzekering: Iedere autobezitter is wettelijk verplicht om zijn auto minimaal BA te laten verzekeren. Als de verzekerde schade aanricht aan andere voertuigen of personen, wordt deze schade via de BA vergoed. Maar de schade aan het eigen voertuig wordt niet vergoed.
 2. Kleine Omnium: Dit is een aanvulling op de wettelijk verplichte BA-verzekering. Deze vergoedt de schade aan uw voertuig ten gevolge van één van volgende waarborgen.
 • Brand: deze waarborg verzekert u tegen brandschade. In aanmerking komen: brand, bliksem, ontploffing, zelfontbranding, kortsluiting zonder vlammen, en ook de schade door en de kosten van het blussen.
 • Diefstal: u wordt vergoed voor materiële schade, veroorzaakt door diefstal of poging tot diefstal van uw wagen. Diefstal van onderdelen (spiegel,....) komen ook in aanmerking.
 • Glasbreuk: deze waarborg dekt u tegen schade aan de voorruit, de zijruiten en de achterruit van uw wagen. Zowel herstelling steenslag, alsook het vervangen van uw bestaande ruiten.
 • Natuurkrachten: deze waarborg voorziet een vergoeding voor de schade aan de wagen als gevolg van natuurkrachten (hagel, sneeuw, enz....).
 • Aanrijding met dieren: schade veroorzaakt door een aanrijding met dieren (bij sommige verzekeraars worden deze dieren beperkt tot wild).

      3.  Volledige Omnium: Dit is een aanvulling op de wettelijk verplichte BA-verzekering. In bijna alle gevallen wordt de schade aan de eigen auto vergoed (eigen fout, ongeval met vlucht, vandalisme, carjacking,...) + de waarborgen van de kleine omnium, behalve als er sprake is van slijtage (afschrijving van de auto), opzet of rijden onder invloed van drank of drugs.

 • Eigen schade / stoffelijke schade aan het voertuig: onder het begrip 'eigen schade' wordt de materiële schade aan uw voertuig verstaan, die niet verhaalbaar is op een aansprakelijke derde.
 • Brand: deze waarborg verzekert u tegen brandschade. In aanmerking komen: brand, bliksem, ontploffing, zelfontbranding, kortsluiting zonder vlammen, en ook de schade door en de kosten van het blussen.
 • Diefstal: u wordt vergoed voor materiële schade, veroorzaakt door diefstal of poging tot diefstal van uw wagen. Diefstal van onderdelen (spiegel,....) komen ook in aanmerking.
 • Glasbreuk: deze waarborg dekt u tegen schade aan de voorruit, de zijruiten en de achterruit van uw wagen. Zowel herstelling van steenslag, alsook het vervangen van uw bestaande ruiten.
 • Natuurkrachten: deze waarborg voorziet een vergoeding voor de schade aan de wagen als gevolg van natuurkrachten (hagel, sneeuw, enz....).
 • Aanrijding met dieren: schade veroorzaakt door een aanrijding met dieren (bij sommige verzekeraars worden deze dieren beperkt tot wild).

Rechtsbijstand:

De rechtsbijstandverzekering is niet verplicht zoals de BA-verzekering.  Toch is het aangewezen deze waarborg mee af te sluiten van zodra een voertuig in het verkeer wordt gebracht.

Zowel bij ongeval in fout als in recht is deze waarborg noodzakelijk voor een goede afloop binnen de regeling van het schadegeval.

 • Is men in zijn recht dan dient verhaal te worden uitgeoefend tegen de aansprakelijke voor het ongeval. In deze waarborg wordt de dekking “burgerlijk verhaal” voorzien.
 • Is men daartegenover in fout gesteld dan worden de belangen verdedigd inzake het verhaal dat de andere partij zal instellen.
 • Men kan de rechtsbijstand in de autopolis meeverzekeren, maar ook mogelijk is om deze apart bij een onafhankelijke Rechtsbijstandverzekeraar te onderschrijven (wat meerdere voordelen met zich meebrengt).

De aanstelling van een advocaat gebeurt op basis van een vrije keuze voor de verzekeringnemer.