telefoonnummer 011/809070
adres Koning Albertlaan 12 te 3920 Lommel
FSMA: 64738 A-B / RPR:0874.343.845

BA uitbating

De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid uitbating of kortweg B.A. uitbating genoemd dekt de schade die u aan anderen toebrengt gedurende de uitbating van uw bedrijf.

Wat is het verschil met de familiale verzekering?
De familiale verzekering waarborgt inderdaad de schade aan derden maar strikt tot het privéleven.  De verzekering B.A. uitbating daartegenover dekt schade aan derden tijdens uw beroepsactiviteiten.

Welke waarborgen worden gegeven?
Meestal is deze polis ingedeeld in volgende afdelingen:

  • B.A. uitbating essentieel voor elke bedrijfsactiviteit.
  • B.A. toevertrouwde goederen onmisbare waarborg voor een onderneming die goederen in vertrouwen krijgt toevertrouwd om te herstellen.
  • B.A. na levering sluit er perfect bij aan voor de risico's die gepaard gaan met de vervaardiging en de verkoop van producten of de uitvoering van werken.
  • RechtsbijstandB.A. uitbating
Deze waarborg dekt de schade aan derden (= anderen dan uzelf) tijdens de uitbating van uw activiteiten.  Enkele voorbeelden:
- een dakwerker laat een pan vallen op een auto;
- een haastige werknemer loopt zonder kijken over straat en veroorzaakt een verkeersongeval;
- uw kraanman veroorzaakt schade bij een verkeerde manipulatie.

Toevertrouwde goederen
Dit is steeds een aparte afdeling.  Het betreft hier de schade aan goederen die het voorwerp uitmaken van uw werkzaamheid.  In de afdeling B.A. uitbating is dergerlijke schade uitgesloten.
De waarborg dient dus apart voorzien te worden gezien deze sterk verschilt per beroepscategorie.  Voorbeelden van schadegevallen:
- een garagist steekt onvrijwillig de auto in brand waaraan hij aan het werk is;
- de loodgieter breekt het bad van de badkamer die hij moet herstellen;
- een antieke kast, toevertrouwd aan een meubelmaker voor renovatie, raakt beschadigd.

B.A. nà levering of producten -aansprakelijkheid
Weerom moeilijke woorden... Wij verduidelijken.  Er kan dus schade optreden zoals hierboven beschreven.  Het kan echter gebeuren dat er zich schade voordoet nà de uitvoering van het werk of nà levering van een product.  Dan komt deze afdeling te pas.  Enkele voorbeelden:
- de garagist steekt nieuwe banden en er loopt een wiel af;
- nà een foute aansluiting in de zekeringskast van een woning ontstaat er brand;
- de beenhouwer verkoopt pastei en klanten lopen een voedselvergiftiging op.

Rechtsbijstand
We hebben het tot nu steeds gehad over schade die u toebrengt aan anderen.  Het kan evenwel ook voorvallen dat anderen schade toebrengen aan u.  Op dat ogenblik geeft de waarborg rechtsbijstand u de nodige hulp en bijstand om uw rechten te laten gelden.

En de pemies hiervoor?
Het zal wellicht duidelijk zijn dat er enorme premieverschillen zijn voor deze verzekeringen. Een kleine kruidenierswinkel op de hoek zal allicht heel wat minder betalen dan een scheikundige fabriek met 5 000 werknemers.  De premies verschillen sterk in functe van de aard van het bedrijf, aantal werknemers, gevraagde waarborgen, enz..